Služby a produkty

Autogram NOVÉ

Nový, krajší a lepší nástroj na podpisovanie a overovanie dokumentov aj s REST API pre jednoduchú integráciu.

Autogram v mobile NOVÉ

Nový, krajší a lepší nástroj na podpisovanie dokumentov priamo z mobilu, bez čítačky a úplne zadarmo.

GovBox PRO NOVÉ

Nová, krajšia a lepšia elektronická schránka. Viacero používateľov, viacero schránok, podpisovanie, archív. Aj na mobile.

GovBox

Automatické preposielanie správ zo štátnej schránky na Váš súkromný email a bez elektronického občianskeho preukazu.

GovBox API

Správy zo slovensko.sk integrované na interný systém. Ideálne riešenie pre firmy, ktoré intenzívne využívajú schránku na slovensko.sk, potrebujú zasielať hromadné podania alebo uvažujú o automatizácii procesov.

Autoform

Automatické dopĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách. Denne aktualizované. Integrácia na pár riadkov HTML kódu.

Datahub

Prístup ku konsolidovaným a prepojeným štruktúrovaným dátam cez jednoduché REST API a rozhranie pre analytické reporty cez SQL.

slovensko.sk API

Integrácia na slovensko.sk, prihlasovanie pomocou eID, automatizované zasielanie podaní cez REST API. Docker kontajner. Open Source.

Konzultačné služby

Konzultačné služby a analýzy podľa vašich potrieb a individuálneho zadania.

Spokojní zákazníci


Prémiové dáta & API

Konsolidované a prepojené dáta z rôznych zdrojov. Dostupné po registrácii.

Právnické osoby

Databáza konsolidovaných údajov o právnických osobách. Aktuálny názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH a prepojenia na kompletné záznamy v zdrojových registroch.

Dokumentácia API

Autoform API

Vyhľadávanie právnických osôb podľa IČO alebo názvu.

Dokumentácia API


Otvorené dáta & API

Úplné, štruktúrované a aktualizované dáta prioritných zdrojov. S rozumnými podmienkami používania*.

* Používaním dát a API s nimi súhlasíte.

Register právnických osôb

Databáza právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Viac ako 1.4 milióna právnických osôb s kompletnou históriou.

rpo.sql.gz.torrent (1,8 GB) Dokumentácia API

Zdroj: Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

ITMS2014+

Rozsiahle dáta o čerpaní peňazí z európskych operačných programov.

itms.sql.gz.torrent (800 MB) Dokumentácia

Zdroj: ITMS2014+

Obchodný vestník

Databáza oznámení obchodného vestníka od roku 2011.

ov.sql.gz.torrent (3,5 GB) Dokumentácia API

Zdroj: Obchodný vestník. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Register účtovných závierok

Databáza účtovných jednotiek registra účtovných závierok.

ruz.sql.gz.torrent (120 MB) Dokumentácia API

Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Dlžníci Sociálnej poisťovne

Databáza dlžníkov Sociálnej poisťovne.

socpoist.sql.gz.torrent (3,6 MB) Dokumentácia API

Zdroj: Zoznamy dlžníkov, Sociálna poisťovňa.

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Databáza dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

vszp.sql.gz.torrent (5,3 MB) Dokumentácia API

Zdroj: Zoznamy dlžníkov, Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Centrálny register zmlúv

Databáza zmlúv centrálneho registra zmlúv od roku 2011.

crz.sql.gz.torrent (550 MB) Dokumentácia API

Zdroj: data.gov.sk, Centrálny register zmlúv, Úrad vlády Slovenskej republiky.

Register projektov v MetaIS

Informácie o projektoch rozvoja IT z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.

metais.sql.gz.torrent (6,2 MB) Dokumentácia

Zdroj: Centrálny metainformačný systém verejnej správy


Nenašli ste čo ste hľadali?

Máte nápad na službu alebo vylepšenie? Potrebujete iné dáta? Využívate tieto dáta? Ozvite sa nám.